Aktualności

Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Aktualności
3sierpień

Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w gminie Jerzmanowice – Przeginia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z zastępczego źródła wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 2 sierpnia 2018 r. z dwóch punktów na sieci

          wydano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z zastępczego źródła wody zaopatrującego  w wodę do spożycia miejscowość Szklary

 Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym w zakresie bakterii grupy Coli, E. coli oraz enterokoków kałowych spełnia wymagania  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

 Link do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspaktora Sanitarnego w Krakowie ( http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/1172-komunikat-nr-2-dotyczy-mieszkancow-miejscowosci-szklary-w-gminie-jerzmanowice-przeginia-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-dostarczanej-z-zastepczego-zrodla-wody )

 

Marcin Synowiec

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

6 sierpień Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Poprzednia wiadomość:
Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2 sierpień INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE