Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Aktualności
1lipiec

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Na stanowisko: Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

W wymiarze czasu pracy – 1 etat

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tadeusz Filipek.

 

UZASADNIENIE WYBORY:

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania: oceny dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, iż kandydat spełnia wszystkie oczekiwania pracodawcy i wykazał się znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu.

 

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi

Gminne w Jerzmanowicach

Janusz Jędrusiak

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Przerwa w dostawie wody w miejscowości CZUBROWICE - POLESIE

29 lipiec Przerwa w dostawie wody w miejscowości CZUBROWICE - POLESIE

Poprzednia wiadomość:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

26 lipiec WZNOWIENIE PRACY INKASENTA