Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Aktualności
2lipiec

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO

NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Na stanowisko: Podinspektor ds. technicznych (umowa o pracę na zastępstwo)

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

W wymiarze czasu pracy – 1 etat

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Furman.

 

UZASADNIENIE WYBORY:

 

Informujemy, że w trakcie naboru wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonego postepowania: oceny dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, iż kandydatka spełnia wszystkie oczekiwania pracodawcy i wykazała się znajomością zagadnień  określonych w ogłoszeniu.

 

 

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi

Gminne w Jerzmanowicach

Marcin Synowiec

 

 

Jerzmanowice, dnia 02.07.2018 r.                                       ………………….……………………

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1 sierpień Woda z wodociągu publicznego Szklary jest niezdatna do użycia tj. do picia, kąpieli i innych celów higienicznych

Poprzednia wiadomość:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

26 sierpień Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych