Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Aktualności
2sierpień

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor ds. technicznych

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

w wymiarze czasu pracy – 1 etat

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Sławomir Klimas

 

UZASADNIENIE WYBORU:

 

Informujemy, że w trakcie naboru wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonego postepowania: oceny dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, iż kandydat spełnia wszystkie oczekiwania pracodawcy i wykazał się znajomością zagadnień  określonych w ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi

Gminne w Jerzmanowicach

Marcin Synowiec

 

 

Jerzmanowice, dnia 02.08.2018 r.                                     

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

3 sierpień Dotyczy mieszkańców miejscowości Szklary w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Poprzednia wiadomość:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1 sierpień Woda z wodociągu publicznego Szklary jest niezdatna do użycia tj. do picia, kąpieli i innych celów higienicznych