Aktualności

Obowiązek legalizacji podliczników i ściekomierzy Aktualności
29lipiec

Obowiązek legalizacji podliczników i ściekomierzy

Zakład Wodociągi Gminne (ZWG) w Jerzmanowicach informuje, że zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa
z dnia 11 maja 2001 r. Prawo 
o miarach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 541, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 759, z późn. zm.)) istnieje obowiązek legalizacji, co 5 lat liczników ustalających ilość wody bezpowrotnie zużytej (podliczników) i wodomierzy zamontowanych na własnych ujęciach (ściekomierzy), na podstawie których naliczana jest ilość odprowadzanych ścieków.

 

Montaż, wymiana i legalizacja podliczników oraz ściekomierzy należy do obowiązków odbiorcy. Wodomierz można wymienić:

› we własnym zakresie. Należy jednak pamiętać o powiadomieniu o wymianie i zleceniu odbioru wodomierza ZWG. Koszt plombowania i odbioru zgodny z cennikiem ZWG.

› zlecić ZWG. Koszt wymiany i odbioru zgodny z aktualnym cennikiem ZWG.

 

Odbiorcy, którym wygasł okres legalizacji liczników zobowiązani są do wymiany do końca 2019 roku.
Po 1 stycznia 2020 roku podliczniki
i ściekomierze z okresem legalizacji do 2015 roku nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w biurze ZWG. Osoba do kontaktu:

Podinspektor ds. Technicznych- Magdalena Furman

tel. 12/389-50-23 lub 668-838-523

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Zmiana godzin pracy ZWG

21 sierpień Zmiana godzin pracy ZWG

Poprzednia wiadomość:
Ogólne wytyczne do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w Szklarach

26 sierpień Ogólne wytyczne do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w Szklarach