Aktualności

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter Aktualności
4marzec

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie: elektrotechnika, automatyka, elektronika, energetyka lub pokrewne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i analizowania schematów elektrycznych,
 • uprawnienia SEP: E, D min. do 1 kV,
 • staż pracy – 2 lata na podobnym stanowisku,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B.

     

      2. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       1. Przeglądy, konserwacje, dozór oraz naprawy urządzeń elektroenergetycznych, sterowniczych na obiektach        eksploatowanych przez Zakład,

       2. Wykonywanie instalacji elektrycznych, sterowniczych w zakresie zadań realizowanych przez Zakład,

       3. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce pracy: Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach,
 • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

 

       4. Wymagane dokumenty: 

       a) życiorys (curriculum vitae),

       b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

       c) kwestionariusz osobowy.

 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.  1260 z późn. zm.).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 24 lub na adres email: biuro@zwgjerzmanowice.pl w terminie do dnia 30.04.2019 r.

 

Marcin Synowiec

Dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

Jerzmanowice, dnia 04 marzec 2019 r.

 

 

Obowiązek informacyjny

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z siedzibą przy ul. Rajskiej 24 informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru a w przypadku zatrudnienia pracownika, prowadzenia dokumentacji kadrowej. Dane przetwarzane będą przez czas określony przepisami prawa.

 

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Kodeksu Pracy
 • aktów wykonawczych

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z przysługujących praw prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Natalią Bugajską – tj. osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszym podmiocie poprzez adres e-mail natalia@informatics.jaworzno.pl

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

 

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter

16 kwiecień Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

Poprzednia wiadomość:
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter

6 kwiecień 24 grudnia dniem wolnym od pracy