Aktualności

Ogłoszenie - nowe taryfy Aktualności
23maj

Ogłoszenie - nowe taryfy

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie- organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.152.2018 z dnia 24.04.2018 r. ogłoszoną w dniu 16.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Taryfa weszła w życie w dniu 24.05.2018 r.

Od dnia 24.05.2019 r. do dnia 23.05.2020 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązują następujące stawki:

  1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę (24.05.2019 r. - 23.05.2020 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(gospodarstwa domowe)

3,52

3,80

10,82

11,69

2

Grupa ZW 2

(cele przeciwpożarowe)

3,28

3,54

5,56

6,00

 

  • Ceny dotyczące odprowadzania ścieków (24.05.2019 r. - 31.12.2019 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(gospodarstwa domowe)

6,18

 5,53*

6,67

 5,97*

10,82

11,69

2

Grupa OŚ 2

 (Zakłady pracy)

6,18

6,67

10,82

11,69

3

Grupa OŚ 3

 (przydomowe przepompownie ścieków)

5,89

 5,24*

6,36

5,66*

10,82

11,69

* Cena uwzględnia dotację dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ3) oraz obiektów użyteczności publicznej
w wysokości 0,65 zł (netto) za 1 m3 ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr III/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., obowiązująca do 31.12.2019 r.

 

2.2. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków od 01.01.2020 r. do 23.05.2020 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(gospodarstwa domowe)

6,18**

6,67**

10,82

11,69

2

Grupa OŚ 2

 (Zakłady pracy)

6,18

6,67

10,82

11,69

3

Grupa OŚ 3

 (przydomowe przepompownie ścieków)

5,89**

6,36**

10,82

11,69

** Cena nie uwzględnia dotacji dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ3) oraz obiektów użyteczności publicznej, wysokość której pozostaje w kompetencji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zwyczajowo uchwała w sprawie dotacji do 1 m3 ścieków podejmowana jest w miesiącach listopad, grudzień.

Do wyżej podanych cen i stawek dolicza się podatek VAT od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Do pobrania:

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Płatność kartą w siedzibie ZWG Jerzmanowice

16 lipiec Płatność kartą w siedzibie ZWG Jerzmanowice

Poprzednia wiadomość:
Ogłoszenie - nowe taryfy

16 lipiec Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia