Aktualności

Wizyta w fabryce wodomierzy Aktualności
4styczeń

Wizyta w fabryce wodomierzy

W grudniu 2021 r., na zaproszenie producenta wodomierzy FILA–SZTUM, pracownicy naszych Wodociągów wzięli udział w szkoleniu w siedzibie producenta oraz zapoznali się z procesem produkcji wodomierzy. Wodociągi Jerzmanowice od kilku lat zaopatrują się w wodomierze w fabryce FILA. Wodomierze FILA są niezawodne i jednocześnie niedrogie oraz, co równie ważne, produkowane w całości w Polsce.

Wodomierz hybrydowy FRANCO

Wodomierz hybrydowy FRANCO

 Mogliśmy to potwierdzić w czasie zwiedzania linii technologicznej.  Zakład jest firmą rodzinną i kierowany jest przez prawdziwego pasjonata, Pana Antoniego Filę.

Obróbka korpusów INOX wodomierzy hybrydowych FRANCO

W zakładzie wydzielono dział prowadzący prace badawczo-rozwojowe, wyposażony m.in. w drukarki 3D, co pozwala na natychmiastowe testowanie nowych rozwiązań i pomysłów.

Hala drukarek 3D.

Fabryka FILA jest również jednym z niewielu producentów wodomierzy typu DUET, umożliwiających precyzyjny pomiar przepływu przy dużych różnicach poboru.

Wodomierze DUET.

Podczas pobytu delegacja zapoznała się również z procesem produkcji nakładek radiowych na wodomierze umożliwiających zdalny odczyt stanu wodomierza bez konieczności wizyty inkasenta na posesji. ZWG Jerzmanowice od 2019 r. montuje nowe wodomierze z nakładką radiową w ramach wymiany po 5 –letnim cyklu legalizacyjnym. Aktualnie posiadamy już ponad 300 szt. zamontowanych wodomierzy ze zdalnym odczytem w miejscowościach Jerzmanowice i Szklary.

Schemat systemu RadioODCZYT.

Najnowszym rozwiązaniem zaprezentowanym przez producenta jest system zdalnego odczytu POLONIA. Jest to system dwustronnej komunikacji radiowej o częstotliwości 868 kHz. Komunikacja odbywa się raz dziennie między modułem radiowym „LoRa” zamontowanym na wodomierzu i bramką która zbiera dane z wodomierzy w zasięgu komunikacji z bramką. Zebrane przez poszczególne bramki dane z wodomierzy są przesyłane do serwera systemem WAN.

Schemat systemu LoRaWAN

Dane z serwera mogą być raportowane w różnych aplikacjach. Oprócz odczytów wodomierzy system umożliwia wykrywanie gwałtownych rozszczelnień instalacji wodnej, wykrywanie przecieków łącznie z możliwością  odcięcia instalacji wewnętrznej od sieci.

Dodatkowo, przy odpowiedniej konfiguracji wodomierzy na sieci możliwe jest precyzyjne namierzanie odcinka sieci na którym doszło do awarii mimo braku widocznych objawów w postaci wycieku. System POLONIA jest systemem inteligentnym, który analizując maksymalne przepływy dobowe w ciągu 3 tygodni, rozpoznaje charakterystykę przyłącza i ustala wartości maksymalnego przepływu oraz maksymalnego poboru dobowego jako sygnalizowane stany alarmowe. System LoRaWAN jest ponadto systemem nadążnym  na bieżąco  korygującym stany alarmowe na poszczególnych punktach pomiarowych, co pozwala  bilansować sieć wodociągową i wyliczać straty na poszczególnych odcinkach sieci. Wodociągi Gminne  wspólnie z Gminą Jerzmanowice-Przeginia podejmą starania  w celu pozyskania środków pomocowych na realizację tego typu systemu zdalnego odczytu.

 

 

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Wizyta w fabryce wodomierzy

12 styczeń Odczyty wodomierzy w I kwartale 2022r.

Poprzednia wiadomość:
7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy!

4 styczeń 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy!