Informacje o nas

Informacje o nas

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice
biuro@zwgjerzmanowice.pl
tel./fax 12 3895023

Dyrektor Zakładu - Marcin Synowiec
tel./fax 12 3895023
e-mail: msynowiec@zwgjerzmanowice.pl

Kadra osobowa zakładu: 

Dział obsługi klienta
Podinspektor ds.Technicznych – Magdalena Furman
tel./fax 12 3895023
tel. kom.: 668 838 523
mfurman@zwgjerzmanowice.plodczyty@zwgjerzmanowice.pl

Dział finansowo-księgowy
Główna Księgowa – Ewa Mosurek
tel./fax 12 3895023
emosurek@zwgjerzmanowice.pl

Inspektor ds. Ekonomiczno – Księgowych – Ewa Kemona
tel./fax 12 3895023
ekemona@zwgjerzmanowice.pl

Dział techniczny

Inspektor ds. Technicznych – Sławomir Klimas
tel./fax 12 3895023,
tel. kom.: 668 838 541
sklimas@zwgjerzmanowice.pl

Podinspektor ds. Technicznych – Klaudia Kozera
tel./fax 12 3895023,
tel. kom.: 606 415 135
kkozera@zwgjerzmanowice.pl

Pracownicy w terenie
Inkasent – Adam Goraj

Majster ds. wodociągowych i kanalizacyjnych
Dariusz Polak (odpowiedzialny za wodociągi Sąspów
– Wymysłów, Sąspów – Poręba, Sąspów – Podkalinów)

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Bogdan Kowalik (odpowiedzialny za wodociągi Jerzmanowice, Sąspów
– ujęcie Jerzmanowice Dół, Łazy, Łazy Jawór),

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Paweł Ficek (odpowiedzialny za wodociąg Przeginia, Gotkowice),

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Andrzej Klich (odpowiedzialny za wodociąg Czubrowice, Racławice),

Konserwator maszyn i urządzeń, elektromonter
Krzysztof Żurowski 

Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej 
– Marcin Kowalik, (odpowiedzialny za wodociąg Szklary),

Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
Józef Mirek,

Oczyszczalnia ścieków w Żarach.

e-mail: oczyszczalnia@zwgjerzmanowice.pl
tel. 12 2829437