Taryfy za wodę i ścieki

Taryfy za wodę i ścieki

 

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.152.2018 z dnia 24.04.2018 r. ogłoszoną w dniu 16.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Taryfa wchodzi w życie w dniu 24.05.2018 r.

 

Od dnia 24.05.2018 r. do dnia 23.05.2019 r. za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązują następujące stawki:

  1. Ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę (24.05.2018 r. - 23.05.2019 r.)

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW 1

(gospodarstwa domowe)

3,46

3,74

10,60

11,45

2

Grupa ZW 2

(cele przeciwpożarowe)

3,22

3,48

5,45

5,89

 

  • Ceny dotyczące odprowadzania ścieków od 24.05.2018r. do 31.12.2018r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(gospodarstwa domowe)

6,07

 5,42*

6,56

 5,85*

10,60

11,45

2

Grupa OŚ 2

 (zakłady pracy)

6,07

6,56

10,60

11,45

3

Grupa OŚ 3

 (przydomowe przepompownie ścieków)

5,82

 5,17*

6,29

 5,58*

10,60

11,45

* Cena uwzględnia dotację dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ3) oraz obiektów użyteczności publicznej w wysokości 0,65 zł (netto) za 1 m3 ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLII/273/2017 z dnia 20 listopada 2017 r., obowiązującą do 31.12.2018 r.

2.2. Ceny dotyczące odprowadzania ścieków od 01.01.2019r. do 23.05.2019r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Opłata abonamentowa zł/punkt poboru/3 m-ce

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa OŚ 1

(gospodarstwa domowe)

6,07**

  6,56**

10,60

11,45

2

Grupa OŚ 2

 (Zakłady pracy)

     6,07

6,56

10,60

11,45

3

Grupa OŚ 3

 (przydomowe przepompownie ścieków)

 5,82**

  6,29**

10,60

11,45

**Cena nie uwzględnia dotacji dla gospodarstw domowych (grupa OŚ1, OŚ3) oraz obiektów użyteczności publicznej. Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia w XII 2018 r. podejmie uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m3 ścieków na rok 2019.

 

Do wyżej podanych cen i stawek dolicza się podatek VAT od towarów i usług w obowiązującej wysokości.


Do pobrania: