Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Aktualności
31sierpień

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. technicznych

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

W wymiarze czasu pracy – 1 etat

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Hrabia

 

UZASADNIENIE WYBORY:

W wyniku przeprowadzonego postepowania: oceny dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, iż kandydatka spełnia wszystkie oczekiwania pracodawcy i wykazała się znajomością zagadnień  określonych w ogłoszeniu.

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi

Gminne w Jerzmanowicach

Janusz Jędrusiak

 

Jerzmanowice, dnia 31.08.2020 r.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

24 wrzesień Zmiana wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Poprzednia wiadomość:
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Jerzmanowice, ul. Ojcowska

13 wrzesień Przerwa w dostawie wody w miejscowości Jerzmanowice, ul. Ojcowska