Aktualności

Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą zapisów SWZ Aktualności
5marzec

Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą zapisów SWZ

W związku z wpłynięciem pytania związanego ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią i zmianami dotyczącymi zapisów SWZ znajdują się w postępowaniu Z6/537, znak postępowania: ZWG.271.3.2021, dostępne na stronie internetowej postępowania.

Bezpośredni link do postępowania:

- ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANĄ ZAPISÓW SWZ-

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą zapisów SWZ

15 marzec Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu

Poprzednia wiadomość:
Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą zapisów SWZ

4 marzec OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO