Aktualności

Przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej - jak to wygląda?
28sierpień

Przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej - jak to wygląda?

 

Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o dobrym tempie przyłączania się mieszkańców Jerzmanowic i Sąspowa do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W okresie pięciu miesięcy (od kwietnia do sierpnia br.) złożone zostało 206 wniosków o przyłączenie do sieci i do tej pory wykonano i włączono do sieci  143 przyłącza, co stanowi około połowy wszystkich posesji, które posiadają możliwość przyłączenia się do Oczyszczalni ścieków w Szklarach. Przyłączanie się kolejnych posesji pozwala na pracę Oczyszczalni przy nominalnych parametrach, co znacząco poprawia proces oczyszczania i obniża jednostkowy koszt oczyszczania ścieków.  Zakładamy, że do końca bieżącego roku przyłączy się do nowo wybudowanej  ponad 70% mieszkańców.

Niestety, jak mówi przysłowie „Każdy kij ma dwa końce”. Spora grupa mieszkańców Gminy, mimo iż ma dostęp do sieci kanalizacyjnej od kilkunastu lat, do tej  pory nie przyłączyła się do zbiorczej sieci.

W  lipcu br. Urząd Gminy w Jerzmanowicach rozpoczął dokładny przegląd dostępu mieszkańców Gminy do sieci kanalizacyjnej. Stwierdzono około 150 nie przyłączonych posesji w zlewni Oczyszczalni Ścieków w Żarach, co stanowi ponad 15% wszystkich przyłączonych do wspomnianej Oczyszczalni.

Należy przypomnieć, że na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany do egzekwowania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Do każdego niepodłączonego właściciela nieruchomości mieszkalnej zostało wysłane pisma z wezwaniem do podjęcia czynności w celu przyłączenia się do sieci, okazania dowodów wywozu nieczystości z szamb oraz dokładną informacją nt. działań jakie należy wykonać, aby przyłączyć się do sieci. Po ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego przygotowanie dokumentów zostało dalece uproszczone. Nie jest wymagane sporządzanie map, projektów a cała procedura wymaga złożenia wniosku i uzyskania warunków przyłączenia w Zakładzie Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach. Na podstawie warunków można przystąpić  do robót budowlanych, samodzielnie lub wynajmując specjalistyczną firmę. Kliknij, aby poznać procedurę

Niestety, duża część mieszkańców całkowicie zignorowała wezwanie, inni  zgłosili się informując, że nie zamierzają się podłączyć. Ciekawostką jest fakt, że większość tych, którzy się zgłosili, przedstawiali dowody wywozu nieczystości na 10- 20 m3 przy zużyciu wody ponad 100 m3 rocznie. Rozbieżności tłumaczyli przeróżnie, m.in. pozostałą część wypiła trzoda, wykorzystano na podlewanie ogródka, a nawet zastosowali tajemnicze tabletki, które powodują wyparowanie wody z szamba.

W związku z takim podejściem mieszkańców do obowiązku ustawowego Urząd Gminy Jerzmanowice–Przeginia wypracował procedurę wydawania decyzji nakazujących przyłączanie się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnejKliknij, aby poznać treść zarządzenia i procedury

Urząd Gminy jest zdeterminowany do wyegzekwowania wykonania ustawowego obowiązku przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na co wskazuje procedura sięgająca całości postępowania egzekucyjnego aż po wykonanie zastępcze (postępowanie komornicze). 

Zachęcamy mieszkańców, w ich dobrze pojętym interesie, do podjęcia czynności przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej - jak to wygląda?

9 wrzesień ZWG OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor

Poprzednia wiadomość:
Przerwa w dostawie wody - PRZEGINIA - DROGA CZUBROWSKA w dn. 13.08.2021 r.

13 wrzesień Przerwa w dostawie wody - PRZEGINIA - DROGA CZUBROWSKA w dn. 13.08.2021 r.