Aktualności

Taryfy 2020
19maj

Taryfy 2020

Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie nr KR.RET.070.152.2018 z dnia 24.04.2018 r. ogłoszoną 
w dniu 16.05.2018 r. od dnia 24.05.2020 r. obowiązywać będą następujące stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Taryfy 2020

28 maj Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej (przykanalików) na terenie gminy

Poprzednia wiadomość:
Apel do mieszkańców - oszczędzajmy wodę!

30 maj Apel do mieszkańców - oszczędzajmy wodę!