Aktualności

Unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Aktualności
16marzec

Unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Zgodnie z Rozdziałem XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, termin składania ofert na Platformie Zakupowej „Logintrade” upłynął w dn. 16.03.2021 r. o godzinie 10:00. W tym terminie nie wpłynęła żadna oferta dotycząca w/w postępowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe postępowanie  zostało unieważnione.

 

Protokół z wyboru oferty znajduje się poniżej:

Protokol_uniewaznienie-postepowania

 

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Przerwa w dostawie wody - JERZMANOWICE, UL. DOŁY

17 marzec Przerwa w dostawie wody - JERZMANOWICE, UL. DOŁY

Poprzednia wiadomość:
Unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

15 marzec Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu