Aktualności

Zmiana wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Aktualności
24wrzesień

Zmiana wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku ze zmianą Ustawy z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, obejmującą zmianę Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach wprowadza nowe zasady składania Wniosku o wydanie/zmianę/aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej, obowiązujący w tut. Zakładzie od
24.09.2020 r!

Nowy wzór wniosku można pobrać w zakładce Strefa klienta→Druki i formularze.

 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 12 38 95 023
  • za pomocą poczty elektronicznej: biuro@zwgjerzmanowice.pl

 

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Przerwa w dostawie wody w miejscowości JERZMANOWICE UL. GRANICZNA I UL. WSCHODNIA

5 październik Przerwa w dostawie wody w miejscowości JERZMANOWICE UL. GRANICZNA I UL. WSCHODNIA

Poprzednia wiadomość:
Zmiana wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

31 październik INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE